lundi, janvier 25, 2016

John Adams tells it as it is. (Èist Alba! Listen up Scotland!)

Rinn Eòin MacAdhaimh òraid òirdheirc
a ghabh taobh Saorsa Ameireagaidh.
John Adams
(Presidential portrait by John Trumbull c. 1792)
John Adams made a famous speech 
in support of American Independence.

See YouTube clip (from HBO series)
___________________