vendredi, juin 10, 2016

X-Gael – is sóiteáin sinn

X-Gael – is sóiteáin sinn
Tugann an ghéin Ghaelach cumhacht dochreidte duit
Pól Ó Muirí 
Irish Times 6 Jun 2016

Na daoine a labhrann Gaeilge, cluineann siad – ar nós Professor X – cluineann siad teangacha rúnda ársa eile á labhairt fud fad na cruinne; aithníonn siad a mbráithre agus a ndeirfiúracha i bhfad i gcéin; cluineann siad a gcuid cainte faoi rún.

Na daoine a labhrann Gaeilge, feiceann siad rudaí agus tuigeann siad rudaí nach dtuigeann daoine eile.

Tá fís ag daoine a labhrann Gaeilge, fís nach dtig leo a mhíniú go beacht i gcónaí ach fís mar sin féin, fís sa chéill is doimhne agus is áille agus is iontaí den fhocal.
________________________