mercredi, mai 28, 2014

Bus Party 2014: Fearghas MacFhionnlaigh (vimeo)


Bus Party 2014 from Fearghas MacFhionnlaigh on Vimeo.


Fearghas MacFhionnlaigh a' leughadh bàrdachd aig bùth-leabhraichean Waterstones, Inbhir Nis, ri linn turas Buidheann Bus an Reifrinn Albannaich.

Fearghas MacFhionnlaigh reads some poetry at Waterstones bookshop, Inverness, as part of the "Bus Party 2014" tour related to the Scottish referendum.
______________________________