mardi, novembre 15, 2011

Journal of Creation: Back-issue article pdfs

Tha Journal of Creation a' lìbhrigeadh bheachdan lèirsinneach sgoilearach, agus sgrùdadh beòthail air an deasbad eadar cruitheachdas is èabhlaideas. Gheibhear rannsachadh domhainn air iomadach cuspair seach saidheans, mar eisimpleir air feallsanachd, diadhaireachd, eachdraidh, arc-eòlas, eòlas-comainn, agus mòran a bharrachd air sin. Faic na ceangalan shìos gu tòrr aistidhean ann an cruth pdf.
_________________________________________     
Journal of Creation provides in-depth, peer-reviewed comment, reviews, and up-to-date analysis of creation/evolution controversies. The journal covers a wide spectrum of studies, not just science. Powerful articles have appeared on topics such as philosophy, theology, history, archaeology, social sciences and many more. See links below to many articles in pdf format.

Volume 24, Issue 2 Published August 2010
 _____________________________________________
Volume 24, Issue 1 Published April 2010
 ____________________________________________________
Volume 23, Issue 3 Published December 2009
___________________________________________________
Volume 23, Issue 2 Published July 2009
 _________________________________________________
Volume 23, Issue 1 Published April 2009
__________________________________________________
Volume 22, Issue 3 Published December 2008
______________________________________________________________