jeudi, mai 11, 2017

Àrd-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh: Corpas na Gàidhlig


Ajoutée le 16 juin 2016
Tha Roibeard Ó Maolalaigh a' bruidhinn ri Gordon Wells mu dheidhinn "Leacag" - Leasachadh Corpais na Gàidhlig - pròiseact a tha Oilthigh Ghlaschu a' co-òrdanachadh fo bhratach Shoillse.
_________________________________