jeudi, avril 06, 2017

Bunphrionsabail maidir le hidirbheartaíocht Breatimeacht


Bunphrionsabail maidir le hidirbheartaíocht Breatimeacht
(Gnóthaí AE  05-04-2017) 

Tá tús curtha ag an Ríocht Aontaithe leis an bpróiseas fhoirmeálta chun imeacht as an Aontas Eorpach. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis a bunphrionsabail i leith na hidirbheartaíochta a shainaithint. Áirítear orthu go dtabharfaí tús áite do leasanna saoránach agus go n-urrmódh an RA a ghealltanais i leith bhuiséad an AE. San fhíseán seo tugtar léargas ar thosaíochtaí na Parlaiminte.

Athscríbhinn:
Beidh ag Parlaimint na hEorpa ceadú a thabhairt d'aon chomhaontú maidir le himeacht na Ríochta Aontaithe ón AE. 

Sa vótaíocht, seiceálfaidh feisirí an bhfuil bunphrionsabail na Parlaiminte á n-urramú: 

Ní mór tús áite a bheith ag leasanna saoránach. 

Ní mór an idirbheartaíocht a dhéanamh de mheon macánta agus de thrédhearcacht iomlán. 

Ní féidir aon chomhbhabhtáil a bheith ann idir slándáil agus caidreamh eacnamaíoch na todhchaí. 

Is gá go leanfar den phróiseas síochána i dTuaisceart na hÉireann 

agus nach mbeidh teorainn chrua ann le Poblacht na hÉireann. 

Ní mór don RA na hoibleagáidí dá bhfuil siad tiomanta a urramú, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an mbuiséad. 

Maidir le leagan amach chaidreamh AE-RA na todhchaí ní féidir é a phlé 

ach a ndéanfar dul chun cinn suntasach ar chainteanna faoin gcaoi a n-imeoidh an RA. 

Cosc ar a rogha rudaí a roghnú: ní ballraíocht sa mhargadh aonair 

go saorghluaiseacht earraí, caipitil, seirbhísí agus daoine. 

Ní féidir idirbheartaíocht ar leithligh a bheith ann le tíortha aonair AE nó tíortha neamh-AE.

Ghlac feisirí tosaíochtaí na Parlaiminte do thús na hidirbheartaíochta le tromlach ollmhór: 516 as 751.
________________________