dimanche, septembre 18, 2016

Herman Dooyeweerd: filosoof die de Verlichting onttroonde

Herman Dooyeweerd: 
filosoof die de Verlichting onttroonde
Hij was 'de meest oorspronkelijke wijsgeer, die Nederland ooit heeft voortgebracht, Spinoza niet uitgezonderd'. Zijn boeken zijn vertaald in vele talen en zijn invloed strekt zich uit tot de Verenigde Staten en Canada, Australië, Japan, Korea en Zuid-Afrika. Maar onder Nederlanders is hij vrijwel vergeten. En dat terwijl hij de filosofie van de Verlichting ontmaskerde, die sinds Descartes - met zijn beroemde zinnetje 'Ik denk, dus ik besta' - het verstand als uitgangspunt nam voor ware kennis. Hoe deed hij dat? Hoe komt het dat hij tot op vandaag wereldwijd mensen inspireert die gelovend willen denken en denkend willen geloven? Waarom is hij toch onbekend geworden? En wat heeft hij vandaag nog te zeggen?
AUDIO 
____________________