vendredi, septembre 12, 2014

Polish Scots for Yes


Zostaliśmy poinformowani, iż kampania przeciwko szkockiej niepodległości (Better Together) stara się zastraszyć obywateli polskich, mówiąc im, że będą musieli opuścić Szkocję jeżeli zagłosujemy na TAK i Szkocja stanie się niepodległym państwem. Jest to niedopuszczalna forma kampanii!

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Rząd Szkocji zapewnia Państwa, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą mieć prawo do życia w niepodległej Szkocji.

Głos na Tak, za niepodległością Szkocji, daje nam gwarancje członkostwa w Unii Europejskiej. Głos przeciw oznacza, że antyeuropejska partia UKiP będzie kontynuować swoje starania na rzecz zniesienia praw obywateli Unii Europejskiej do osiedlania się w Wielkiej Brytanii.  

Odrzućmy antyeuropejską politykę Westminsteru i pozwólmy Szkocji wykorzystać jej ogromne zasoby. Tylko w ten sposób możemy zbudować dostatnie i sprawiedliwe państwo dla wszystkich, którzy tu mieszkają.


Humza Yousaf,
Minister Spraw Zagranicznych, Rząd Szkocji

Poznaj fakty na temat niepodległości Szkocji. 

Przeczytaj dogłębną analizę i pobierz ulotkę


Twitter: @PolishforYes 


Posted by Toni Giugliano, 11.09.14
____________________________